Tấm lợp Javta 3 lớp 1 mặt tôn

Tấm lợp Javta 3 lớp 1 mặt tôn

Tấm lợp JAVTA 5 sóng công nghiệp, khổ hiệu dụng 1000 mm/ khổ sản phẩm 1080mm, sóng dương cao 32mm (cao nhất so với chủng loại tương tự có trên...
|
Viết bình luận

/ m2

 

Tấm lợp JAVTA 5 sóng công nghiệp, khổ hiệu dụng 1000 mm/ khổ sản phẩm 1080mm, sóng dương cao 32mm (cao nhất so với chủng loại tương tự có trên thị trường). Sản phẩm tấm lợp JAVTA có gờ chống tràn vượt trội so với các sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường

.

 

 

 

 
Hotline: 0915.926.824 - 0243.792.1566