Tấm lợp Javta 1 lớp tôn

Tấm lợp Javta 1 lớp tôn

Tấm lợp Javta 1 lớp tôn 5 sóng, khổ sản phẩm 1080mm khổ hiệu dụng 1000mm với chiều cao sóng dương là 32mm cao nhất trên thị trường.
|
Viết bình luận

/ m2

Tấm lợp Javta 1 lớp tôn 5 sóng, khổ sản phẩm 1080mm khổ hiệu dụng 1000mm với chiều cao sóng dương là 32mm cao nhất trên thị trường. 

 

 

Hotline: 0915.926.824 - 043.792.1566