Tấm lợp Innova 3 lớp 11 sóng

Tấm lợp Innova 3 lớp 11 sóng

Tấm lợp INN OVA 11 sóng dân dụng, khổ sản hiệu dụng 1000mm/ khổ sản phẩm 1070mm. Độ dậy PU tiêu chuẩn 18/35mm, dung sai độ dầy...
|
Viết bình luận

/ m2

Tấm lợp  INNOVA 11 sóng dân dụng, khổ sản hiệu dụng 1000mm/ khổ sản phẩm 1070mm. Độ dậy PU tiêu chuẩn 18/35mm, dung sai độ dầy PU ± 1m.

 

 

 

Hotline: 0915.926.824 - 0243.792.1566