Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

- Vận chuyển miễn phí đối với đơn hàng có chiều dài tấm tôn ≤ 9m trong phạm vi cung đường dưới 30km tính từ nhà máy tại địa chỉ: lô 7, CN 5, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

- Sẽ thỏa thuận với khách hàng trong trường hợp cung đường trên 30km tính từ nhà máy tại địa chỉ: lô 7, CN 5, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

Hotline: 0919 962 156