Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

- Điều kiện chấp nhận đổi/ trả: Khách hàng được đổi/ trả sản phẩm mới trong trường hợp do lỗi của nhà sản xuất ( nếu có).

- Trường hợp không chấp nhận đổi/ trả: Khách hàng không được đổi/ trả sản phẩm mới trong trường hợp do lỗi của người sử dụng hoặc do lỗi của bên khác.

Hotline: 0919 962 156